BIERZMOWANIE

 

Przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w naszej parafii w trzech grupach; w pierwszą, drugą i trzecią niedzielę miesiąca. Kandydaci z klas VIII - w końcowej fazie formacji odbywają egzamin, przedstawiając indeks, opinię katechety oraz odpowiadając na pytania dotyczące prawd wiary.

Osoby, które nie przystąpiły do przygotowania, a tym samym nie chcą przyjąć sakramentu bierzmowania w klasie VIII szkoły podstawowe, pragniemy poinformować, że mogą się przygotować i prosić o ten sakrament po ukończeniu 18 r. życia. Wówczas Ksiądz Biskup wyznaczy parafię, w której będą mogli się do niego przygotować i go przyjąć.