Pozostałe sakramenty święte

Chrzest święty

W każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 1130

 

 • Metryka urodzenie dziecka
 • Świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • Dane chrzestnych
 • Zaświadczenia dla chrzestnych, którzy są spoza parafii

 

Kto może być chrzestnym?

Kodeks Prawa Kanonicznego podaje a  

Dokumenty diecezjalne precyzują:

 

 

 

 

 

Statut 237: "Chrzestny... powinien mieć ukończone 16 r. życia, przyjęte sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz postawę katolika praktykującego".

 

Kiedy zgłosić się do kancelarii?

Poniedziałek, wtorek, lub środę  przed chrztem

 

 

 

 

Bierzmowanie

Raz w roku w wyznaczonym terminie

 

Dokumenty potrzebne do bierzmowania

 • Świadectwo chrztu
 • Dokument stwierdzający przygotowanie

 

 Każdego roku od początku września odbywają się formacyjne spotkania dla kandydatów. Uczniowie klasy siódmej muszą od początku roku szkolnego się zdeklarować, w której parafii chcą przystąpić do bierzmowania i stosować się do wymogów w tej parafii.

 

 

Eucharystia

 

 

Terminy I Komunii świętej w 2018 r.

Zobacz. Komunia św.

 

O terminy w następnych latach proszę pytać katechetów lub w kancelarii parafialnej

 

Pokuta

Ze spowiedzi można skorzystać codziennie na wszystkich Mszach świętych

 • Dwa dni w rekolekcje okresowe,
 • Każdorazowo na indywidualną prośbę

 

Namaszczenie chorych

 • W szpitalu codziennie lub wzywając telefonicznie dyżurującego kapłana.
 • W domu po każdorazowym zgłoszeniu
 • Podczas rekolekcji w kościele

 

Co przygotować w domu?

 • Stół nakryty białym obrusem
 • Woda święcona i kropidło
 • Krzyż i świece
 • Kawałki waty
 • Ewentualnie wodę do popicia dla chorego

 

Kapłaństwo

Jeśli słyszysz głos powołania do kapłaństwa możesz zgłosić się do swoich duszpasterzy, a udzielą Ci stosownej informacji. Szkołą przygotowującą kandydatów do kapłaństwa jest Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, ul. Karnkowskiego 3, 87-800 Włocławek, tel. 054-231 19 80.

 

Małżeństwo

Katecheza przedmałżeńska w 2023/24 roku odbywa się w salce w niedziele o godz. 15.00 (od września do czerwca)

 

PORADNICTWO RODZINNE – w każdy piątek o godz. 1700 w Salce Katechetycznejj (od września do czerwca) Proszę ómówić się indywidualnie!!!

UWAGA!!! Katecheza i Poradnictwo trwają tylko do końca czerwca a następnie dopiero od września.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu

 • Aktualne świadectwa chrztu 
 • Świadectwo bierzmowania
 • Świadectwo nauki religii (z ostatniej klasy)
 • Potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego
 • Świadectwo o odbytym poradnictwie rodzinnym
 • Dokumentu z USC (dla małżeństwa konkordatowego)
 • Dokumenty stwierdzające tożsamość
 • Dane świadków małżeństwa 

 

Kiedy się zgłosić?

Trzy miesiące wcześniej w parafii, w której ma być zawierane małżeństwo (może to być parafia narzeczonej lub narzeczonego)

 

 

 

 

Kancelaria Parafii NSPJ w Turku


tel. 063-280 31 04

Czynna w dni powszednie w godz. 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30.


W Pierwsze piątki miesiąca i w każdą sobotę tylko od 9.00 do 11.00
W rekolekcje, uroczystości kancelaria nieczynna