Ministranci na 900 lat Diecezji Włocławskiej

"Bądźcie pozdrowieni w katedrze włocławskiej w roku jubileuszu 900lecia naszej diecezji." Tymi słowami Ks. Bp Krzysztof Wętkowski powitał uczestników diecezjalnego zjazdu ministrantów. W sobotę 24.06 - w uroczystość św. Jana Chrzciciela - we włocławskiej katedrze zgromadzili się ministranci z całej diecezji, by wspólnie świętować jej jubileuszu 900lecia. Nawiązując do słów Ewangelii, która mówi o św. Janie Chrzcicielu, że ma przygotować drogi dla Pana, Ksiądz Biakup mówił, że każdy posługujący przy ołtarzu ma takie samo zadanie - przygotować drogi dla Pana. W życiu osobistym i wspólnotowym mamy zawsze być gotowni na spotkanie z Nim. Oprócz Mszy św. w katedrze nasi ministranci zwiedzili włocławskie seminarium duchowne oraz przespacerowali się brzegiem Wisły. Ponadto nawiedzili - w dzień odpustu - kościół św. Jana Chrzciciela oraz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei. Zwieńczeniem pielgrzymki był wspólny posiłek w McDonaldzie. Umocnieni Bożą łaską wróciliśmy do naszej kochanej tureckiej parafii, by wspólnie przygotowywać drogi dla naszego Pana.

ksDK