Pielgrzymka Parafialna do Świnic Warckich

Pielgrzymowanie otwiera na Boga, uczy wdzięczności i wrażliwości na drugiego człowieka.

7 października 2023 roku w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej wyruszyła z naszej parafii autokarowa pielgrzymka do Świnic Warckich, na spotkanie jednej z największych mistyczek w dziejach Kościoła - Świętej Siostry Faustyny. Inicjatorami pielgrzymki były: Straż Honorowa NSPJ z zelatorką Haliną Bugaj oraz animatorka Grupy Modlitewnej Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus Agnieszka Piekarska.

Podróż rozpoczęliśmy modlitwą. Uczestnikom pielgrzymki przedstawiona została historia przedziwnej drogi życia Siostry Faustyny, jej misja oraz historia powstania i rozwoju Sanktuarium w Świnicach Warckich.

W dalszej kolejności już w „Kościółku”, który tak bardzo kochała Siostra Faustyna, różaniec i Msza Święta, której przewodniczył ksiądz dr Jakub Wiśniewski wikariusz z Uniejowa. Po pysznym obiedzie na który zaprosił nas Ksiądz Proboszcz oraz krótkiej przerwie spędzonej w księgarni w towarzystwie Sióstr Miłosierdzia Bożego, modliliśmy się o godzinie 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem.

Błogosławieństwem relikwiami Świętej Siostry Faustyny i słowem rozesłania zakończyliśmy swoją obecność w miejscu z którego rozchodzi się przesłanie o miłosiernej miłości Boga ogłoszone światu za pośrednictwem Siostry Faustyny i nieustannie trwa błaganie o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

Doświadczyliśmy również gościnności ze strony Hotelu Termalnego, przy filiżance kawy, herbaty i pysznym cieście, w miłej atmosferze, dokonaliśmy refleksji na temat pielgrzymowania, które jest szkołą wiary, rozwoju duchowego i otwartości serca dla drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że nasze „spotkania w drodze” poprowadzą nasze serca i myśli ku niebu.