PASCHA

Pascha, to znaczy przejście, które celebrujemy przede wszystkim my chrześcijanie, jest tym, poprzez które nasz Pan i Zbawiciel tej nocy, po swej męce, zmartwychwstając przechodzi ze śmierci do życia, z piekieł do nieba. Jest to naprawdę wielkie i cudowne przejście.

Foto: K. Sz.