Prace przy kościele

Rozpoczął się pierwszy etap prac przy naszym kosciele polegający na wykonaniu odwodnienia i drenażu, naprawie fundamentów, wykonaniu izolacji murów, wykonaniu opaski z otoczaków wraz z obrzeżem z kostki kamiennej. Po zakończeniu tego etapu będziemy mogli przejść do drugiego, polegającego na konserwacji i restauracji części elewacji kościoła.

Obecne prace są wykonywane zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim i pod nadzorem archeologa.