KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

Króluj nam Chryste! w naszych Rodzinach, naszym mieście, w pracy i szkole - w Narodzie i Państwie Polskim! KRÓLUJ NAM CHRYSTE!