Bibliografia

 1. Wojtkowski: Bibliografia, II/4-8, poz. 19480 SGKP, XII, s. 634-638
 2. Zajączkowski: Materiały, II, s. 153 SGTP, II, s. 1204 MPT, II, s. 313-315 LMP, s. 931-932
 3. Rymut, s. 250
 4. Rospond, s. 404
 5. Maluśkiewicz, s. 304-312 KZSP, V, z. 26, s. 18-19
 6. Kruszyński: Turek, monografia miasta, Łowicz 1892
 7. Kruszyński: Wspomnienia z przeszłości miasta Turka, Kalisz 1923
 8. Librowski: Repertorium, 4/1, s. 158
 9. Łaski: LBen, I, s. 261-265RWł 1877, s. 83-85
 10. W. Kujawski: Z dziejów kościoła i parafii w Turku, ŁB 1991, nr 19, s. 6
 11. F. Buchalski: Turek. Nowy kościół, KDW 6(1911) s. 56-62
 12. [R. Hankowska] Anna Olejnik [pseud.]: Kościół w Turku, ŁB 1988, nr 20, s. 6
 13.  witraże w kościele w Turku. Dzieło Józefa Mehoffera, „Ilustr. Kur. Codz.” 1938, nr 347(16 XII)
 14. T. Kruszyński-Pomian: Witraże Józefa Mehoffera w kościele parafialnym w Turku, “Światowid” 1939, nr 3, s. 16
 15. M. Skrudlik: Dzieło Mehoffera w Turku, „Ilustr. Prz. Tyg. Gońca Warsz.” 1938, nr 51(18 XII) s. 4
 16. [K. Rulka] Kaz: Tobie śpiewa żywioł wszelki [malowidła Mehoffera], ŁB 1983, nr 6, s. 8
 17. M. Konieczny: Malowidła Józefa Mehoffera w Turku, ŁB/n 1998,
 18. B. Zapaśnik: Wystrój wnętrza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku według projektu Józefa Mehoffera, Lublin 1993 (praca magist. – KUL. Wydz. N. Humanist. Sekcja Hist. Sztuki).