Spotkanie w radości Serca Pana Jezusa

26 sierpnia miało miejsce spotkanie wspólnoty Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz chętnych do wstąpienia w szeregi tejże wspólnoty, obecna była również Grupa Modlitewna Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, zelatorka Straży Honorowej Halina Bugaj w kilku zdaniach podkreśliła znaczenie więzi, które czynią człowieka wartościowym w myśl przekonania, że „człowiek posiada siebie w dawaniu siebie”. Spotkanie przebiegało w atmosferze pogłębiania i budowania wzajemnych relacji, wzmacniania więzi wielopokoleniowych co zawsze jest zdolnością człowieka do przyjęcia i do dawania.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, zaangażowanie, wspólne spędzenie czasu w Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, którą prosiliśmy, by napełniła nasze „stągwie” miłością i radością.