Nawiedzenie Matki Bożej i Misje Święte

Zapraszamy do naszej Parafii na uroczystości związane z Misjami oraz na nawiedzenie naszej parafii kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Pobierz pliki