Nowi ministranci

W III Niedziele Wielkiego Postu

grona ministrantów naszej parafii

wzbogaciło się o 8 chłopców.