XXXI Światowy Dzień Chorego

Z orędzia papieża Franciszka na XXXI Swiatowy Dzień Chorego: "(...) trudno nam trwać w pokoju z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi; wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść.(...)"
Tego też dnia łączyliśmy się z sanktuarium w Lourdes, spędzając te chwile z Bogiem w naszym turkowskim wieczerniku. Licznie przybyli Chorzy i Niepełnosprawni wraz ze swoimi Opiekunami, a także Przedstawiciele służb medycznych na czele ze szpitalem naszego miasta, jak i innymi Pracownikami poszczególnych punktów pomocy osobom chorym, a także Wolontariusze, jak i ci, którzy chcieliby takowymi zostać, zgromadzili się na Mszy Świętej, aby dziękować za wszelkie łaski, jakie daje Bóg, oraz prosić o kolejne. Eucharystii przewodniczyli nasi wikariusze, ks. Krzysztof, jako rejonowy duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych okręgu kolsko-tureckiego, ks. Jan - kapelan naszego szpitala, a także ks. Paweł Zalewski, proboszcz parafii w Kaczkach Śednich, wieloletni duszpasterz chorych naszej diecezji, który wygłosił Słowo Boże. Podczas Mszy Świętej wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, jakiego udzielał ks. Proboszcz, a także z sakramentu namaszczenia chorych.
Po skończonej Mszy Świętej można było się posilić w parafialnej salce, za który to poczęstunek serdeczne podziękowania wszystkim zainteresowanym na czele z paniami: Anetą Rosicką, Anną Wieczorek, Małgorzatą Gacka, Anną Maciaszek, Iwoną Wysocką, Aleksandrą Kaczmarek, oraz panami: Tadeuszem Wojciechowskim i Janem Kujawą. Podziękowania także dla pana Tomasza, organisty, za uświetnienie wcześniej wspomnianej Mszy Świetej.
Dziękując jednakże zapraszamy do dalszej współpracy mającj na celu dobro drugiego człowieka, szczególnie potrzebującego wsparcia. Mowa tu nade wszystko o wolontariat, do którego zapraszamy szczególnie, żeby nie utracić tak cennego daru jak prawdziwa wspólnota. Zapraszamy do niego każdego, kogo serce jest otwarte na bliźniego, bo wspominany tu Dzień Chorego pokazał, że takie osoby mimo wygód tego świata jednak są. Serca młode i te bardziej doświadczone niech biją w rytmie Chrystusa, który także doświadczył specyficznego wózka inwalidzkiego, jakim był krzyż. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do ks. Krzysztofa.
Poniżej parę zdjęć z dzisiejszego pięknego dnia. Pełno na nich Samarytan.
Bogu niech będą dzięki za każdego z nich!