Akt zawierzenia Matce Bożej

W piątek 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież

Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec

Święty dokona tego w bazylice Świętego Piotra w Rzymie podczas specjalnego

prośbę ukraińskich biskupów oraz wiernych z różnych krajów świata.

Telewizja Polska będzie transmitować papieskie nabożeństwo aktu

poświęcenia w paśmie ogólnopolskim TVP3.

 

W naszej Parafii:

- 16.30 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu - osobista modlitwa,

- 17.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

- 17.15 - Akt zawierzenia.

- 17.30 - Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

- 17.30 - Droga Krzyżowa

- 18.00 - Msza św.

-