Święto odzyskania niepodległości

11 listopada - jak w poprzednich latach, zgromadziliśmy się w naszym kościele, by Bogu dziękować za niepodległość ale także prosić o wolność i miłość do naszej Matki - Ojczyzny. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., podczas które uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turku przypomnieli uczestnikom co to jest niepodległość, co to miłość do Ojczyzny. Podczas Mszy św. miał także miejsce obrzęd poświęcenia sztandaru dla Zakładu Miranda. Po Mszy św. miły miejce przemówienia, odznaczenia oraz złożenie kwiatów na zewnątrz świątyni.