Wirtualne Muzeum Józefa Mehoffera

„Stworzenie wirtualnego Muzeum Dzieł Józefa Mehoffera wraz z digitalizacją, opracowaniem i udostępnieniem wzorów”

 

W 2018 roku zdigitalizowany został w całości kościół p.w. NSPJ w Turku w ramach projektu „ Stworzenie wirtualnego Muzeum Dzieł Józefa Mehoffera wraz z digitalizacją, opracowaniem i udostępnieniem wzorów”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach zadania wykonano 50 skanów skanerem Faro Focus 3D X330, z których następnie stworzono trójwymiarowy model kościoła wraz z jego wyposażeniem. Na tej podstawie powstała dokumentacja architektoniczna. W ramach projektu powstał także spacer wirtualny po kościele, gigapanoramy ołtarzy i sklepienia oraz ortofotoplany. Przygotowano także stronę internetową www.mehoffer-turek.pl dotyczącą Józefa Mehoffera oraz jego dzieł, na której umieszczone są wszystkie wymienione wcześniej materiały. W kolejnym etapie zadania, przewidzianym na 2019 rok, zostaną zdigitalizowane dzieła i pamiątki znajdujące się z Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.