Zabytki w Naszym kościele

Wnętrze kościoła NSPJ w Turku zdobi polichromia Józefa Mehoffera, wyko­nana w latach 1932-1937. Stacje drogi krzyżowej (poza jedną, która zginęła w latach okupa­cji niemieckiej), witraże w prezbiterium i bocznych kaplicach oraz stalle wykonane również wg projektu Mehoffera. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację projektowanych prac we wnętrzu kościoła, a starania o ich wznowienie początkowo z artystą, a po jego śmierci w 1946 r. z jego synem (w jego posiadaniu były projekty dalszych witraży i umeblo­wania) nie przyniosły upragnionego skutku. Zastąpiono w części te zamierzenia przez wy­konanie witraży w transepcie kościoła w firmie Józefa Powalisza z Poznania w latach 1958­1965. W latach 1976-1978 Henryk Domurat z Poznania przeprowadził konserwację polichro­mii mehofferowskiej i wnętrze kościoła dostosowano do sprawowania liturgii zgodnie z wymaganiami soborowymi. W tym też czasie wykonano ławki dla wiernych i konfesjonały wg projektu Aleksandra Holasa z Poznania.

W 1996 r. decyzją generalnego konserwatora zabytków kościół został zaliczony do szczególnie ważnych dóbr kultury, a w 1998 r. wpisano go do rejestru zabytków wojewódz­twa konińskiego.

Prof. Józef Mehoffer – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń Jana Matejki podjął się zaprojektowania i wykonał polichromię wnętrza kościoła wg własnej inwencji.

Pracę rozpoczął od malowania prezbiterium ozdabiając je czterema freskami: Chrystus dobry pasterz, Chrystus oblubieniec, Chrystus pielgrzym, oraz Chrystus ogrodnik. Ta ostatnia niespotykana nigdzie postać Chrystusa w ogrodzie w kapeluszu. Nad głównym ołtarzem artysta namalował postać Chrystusa Króla, a na sklepieniu prezbiterium, czterdzieści osiem głów aniołów. Artysta namalował je własnoręcznie – sygnując: anioła diakona i motyw przedstawiający ołtarz Litanii Matki Boskiej (w nawie), oraz figurę anioła dyrygującego kapelą ptaszków (pod chórem).

Ważnym elementem wnętrza kościoła są cztery witraże J. Mehoffera znajdujące się w prezbiterium, oraz cztery dalsze w przylegających do niego bocznych kaplicach. Wszystkie wykonane w Krakowskim Zakładzie Witraży Żeleńskiego.

W prezbiterium M. B. Różańcowa, M.B. Bolesna, M.B. Gromniczna, Zwiastowanie, w kaplicy południowej: Arka Przymierza, Brama Niebieska, w kaplicy północnej: Wieża Dawidowa, Tron Salomona zaprojektowane przez Józefa Mehoffera, a wykonane przez Fabrykę Żeleńskiego w Krakowie.

Ponadto zaprojektował stalle w prezbiterium, oraz dokonał przeróbki trzech ołtarzy pokrywając je złotą farbą, by tworzyły całość z kompozycją polichromii. Stalle artysta zaprojektował w oparciu o motywy rzeźbione, spotykane na drzwiach wejściowych starych kamienic w Turku. Życzył sobie, aby ten charakterystyczny motyw (powtarzające się pola pokryte siatką utworzoną jakby z rżniętych kamieni) został w przyszłości zastosowany przy wykonaniu nowego sprzętu kościelnego jak ławki i konfesjonały, o czym pisał do księdza dr. J. Florczaka w liście z dnia 30 kwietnia 1939 r. m.in. opisując dalszy wystrój wnętrza.

w 2003 roku rozpoczęto restauracje polichromii z uwagi na jej liczne ślady uszkodzenia. Ciężar finansowania przyjęła Parafia NSPJ z ogromnym zaangażowaniem księdza proboszcza oraz mieszkańców miasta i powiatu. Prace przewidziane na około 8 lat wymagają zgromadzenia sporych funduszy. W roku 2003 udało się odnowić polichromię pod chórem muzycznym, rok później – sklepienie w prezbiterium oraz obraz Chrystusa Pankratora nad ołtarzem. W roku 2005 prace były prowadzone nad polichromią ścian bocznych prezbiterium oraz lamperii filarów w prezbiterium.
Prace zostały zakończone - wykonała je pracownia konserwacji zabytków w Toruniu pod kierunkiem (już niestety Ś.P.) Pani dr hab. Ewy Roznerskiej-Świerczewskiej. Z pomocą w tychże jakże kosztownych przedsięwzięciach związanych z ratowaniem tak cennego zabytku przyszły nam Wojewódzki Konserwator Zabytków z Poznania, Starostwo Powiatowe w Turku, Urząd Miasta w Turku oraz zatroskani Parafianie.

18 grudnia 2011 r. dokonano poświecenia odnowionej całkowicie polichromii kościoła. W lipcu 2012 r. rozpoczęły się prace renowacyjne przy ołtarzu głównym. 20 grudnia 2012 roku Ks. Biskup poświęcił odnowiony ołtarz główny.

W 2016 roku zakończyły się prace związane z remontem zabytkowych organów.

W imieniu wszystkich Parafian serdecznie dziękuję za wsparcie. Ks. Marek Kasik