Bierzmowanie - termin

Spotkanie dla kandydatów:

 

Pragniemy poinformować, że bierzmowanie w roku 2022 odbędzie się w środę 18 maja podczas Mszy św. o godz. 1500. Sakramentu udzieli Ks. Biskup Ordynariusz - Krzysztof WĘTKOWSKI.

Zdany egzamin w klasie drugiej nie stanowi gwarancji ostatecznego dopuszczenia do udzielenia Sakramentu Bierzmowania w klasie trzeciej.

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się przez:
a) lekcję religii w szkole,
b) katechezę parafialną.
2. Przygotowanie przez katechezę szkolną obejmuje:
a) uczestnictwo w lekcji religii we wszystkich klasach gimnazjum;
b) katecheta uczący młodzież spoza terenu parafii wystawia w trzeciej klasie gimnazjum zaświadczenie – opinię - dla księdza Proboszcza ich własnej parafii (formularz w indeksie).
3. Przygotowanie w parafii obejmuje:
a) 3-letni cykl katechez parafialnych: w klasie I i II katecheza odbywa się po ogłoszeniu w kościele, w klasie trzeciej - raz w miesiącu;
b) młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania we własnej parafii, mimo że szkoła, do której uczęszcza, leży poza parafią (por. Dekret ks. bpa Ordynariusza Wiesława Meringa z dnia 26.04.2004 L.dz. 629/2004) - odwołując się do postanowienia Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość porozumienia się księży proboszczów co do bierzmowania w innej parafii;
c)  do sakramentu bierzmowania może zostać dopuszczona młodzież po ukończeniu pełnego cyklu formacji, tzn. w trzeciej klasie gimnazjum, która zdała egzamin z wiedzy religijnej;
d) młodzież przygotowująca się do tego sakramentu uczestniczy w formacji wewnętrznej, która obejmuje:
- uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej,
- udział w rekolekcjach,
- uczestniczenie w nabożeństwach okresowych; różaniec, majowe i inne,
- regularne przystępowanie do sakramentu pokuty,
e) ksiądz Proboszcz ustala termin przyjęcia tego sakramentu w II semestrze klasy trzeciej gimnazjum i podaje go do publicznej wiadomości.

4. W parafii NSPJ młodzież uczęszcza na niedzielne Msze św. o godz. 13.00 i wówczas podawane są szczegółowe ogłoszenia dotyczące sakramentu bierzmowania.

5. Indeksy posiadają tylko uczniowie klas trzecich.

6. Egzamin przed bierzmowaniem będzie przeprowadzony w parafii bierzmowania w klasie trzeciej a dla chętnych w drugiej. W roku przyszłym – tylko w klasie drugiej. Termin będzie podany na spotkaniach formacyjnych.

7. Indeksy i katechizmy można nabywać w kancelarii lub zakrystii.

8. . Podajemy numery pytań obowiązujące do egzaminu do bierzmowania:

Obowiązują pytania nr:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 104, 105, 106, 111, 119, 120, 132, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 168, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 188, 189, 190, 196.

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I i II gimnazjum. Odbywają się spotkania formacyjne przez trzy lata nauki gimnazjalnej. Czy już jesteś zapisany w swojej Parafii?

Osoby z innej Parafii niż NSPJ proszone są o doręczenie opinii ze szkoły od swojego Katechety.