Ceremonia pogrzebowa śp. ks. Marka Raszewskiego

W środę 13. lipca 2022 roku o godzinie 11.00 w naszej świątyni rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Marka Raszewskiego, którego wolą było, aby właśnie w naszej parafii takowa Msza Święta się odbyła, oraz aby spoczął w swoim rodzinnym grobie. Ceremonii przewodził ks. bp senior Wiesław Alojzy Mering, który przewodził wówczas w modlitwie 96-ciu kapłanom podczas wspomnianej Eucharystii. Na początku słowo pocieszenia i łączności duchowej ustami ks. Piotra Dykowskiego, dziekana dekanatu włocławskiego I, skierował do wiernych ks. bp Krzysztof Wętkowski. Wszystkich zgromadzonych powitał v-ce dziekan naszego dekanatu, ks. Stanisław Nasiński. Homilię wygłosił ks. Mariusz Koronowski, brat z roku Zmarłego. Pod koniec Mszy Świętej słowo otuchy wygłosili: ks. Filip Krauze, przedstawiciel Przyjaciół KUL-u, a także mons. ks. Roman Walczak, także brat z roku śp. ks. Marka, całość podsumował oczywiście bp Senior. Dalszym uroczystościom na cmentarzu przewodził ks. Roman Żarkowski, dziekan dekanatu włocławskiego II. (xKW)

Niech Bóg ma w opiece nas wszystkich, a śp. ks. Marka niech przyjmie do Swojej chwały.

...et lux perpetua luceat eis!