Poświęcenie pokarmów

W tym roku święcenie pokarmów wielkanocnych odbywało się na zewnątrz kościoła.