Kolejna Msza św. w NFRR

W niedzielę 13.XII.2020 roku w parafii pw. NSPJ w Turku, była sprawowana kolejna Msza Święta w NFRR. Tym razem liturgię Mszy Świętej sprawował ks. kanonik Jacek Buda, który jest kustoszem Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie. W kościele  w Turku znajduje się piękna, drewniana ambona przedsoborowa, z której ks. kan Jacek wygłosił kazanie. Dla wielu obecnych na liturgii było zaskoczenie i ciekawe doświadczenie, jak dobrze pod względem akustycznym, jest dobrane miejsce ambony, że głos kazania, bez mikrofonu można było usłyszeć w całym kościele. Liczba wiernych była podobna do tej, jak na poprzedniej Mszy miesiąc temu. Zapraszamy na kolejną Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli popularnie nazywanej Mszą Trydencką (po łacinie), do parafii NSPJ w Turku w dniu 10 stycznia 2021. Dokładne szczegóły proszę sprawdzać na portalu społecznościowym Facebook, pod hasłem: Msza Wszechczasów Turek. Tam także więcej zdjęć z liturgii Mszy Świętej, które już się odbyły w Turku. Ks. Marek Bałwas