Grób Pański 2020

Podnieź mnie Jezu...i prowadź do Ojca