Pierwszy piątek miesiąca aktualizacja

1. Pamiętajmy o wszystkich dyspensach, których nam Kościół udzielił.

2. Spowiedź dla 5-iu obecnych na Mszy św. jest udzielana codziennie.

3. W pierwszy piątek ani do świąt nie będzie odwiedzin chorych i starszych w domach.

***************************

Przedruk z wiara.pl

Komunię św. możesz przyjąć w kościele także poza Mszą św. oraz na sposób duchowy.

Zbliża się pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wiele osób pamięta o prośbach Jezusa i Maryi i w te dni wynagradza Im zniewagi doznawane od ludzi, przystępując do sakramentu pojednania, przyjmując w tej intencji Komunię św. i modląc się.

Ale jak spełnić te warunki w sytuacji epidemii i zastosowanych w związku z nią obostrzeń, kiedy do kościoła może wejść równocześnie tylko 5 osób?

Jeżeli jesteś w stanie łaski uświęcającej, możesz pójść do kościoła i po prostu poprosić kapłana o udzielenie Komunii św. poza Mszą św. (jeśli otrzymasz ją w niedzielę, spełniając niedzielny obowiązek możesz wysłuchać Mszy św. w telewizji, radiu czy internecie; w dni powszednie nie ma tego obowiązku). Wiele kościołów wyznaczyło godziny udzielania Komunii św. poza Eucharystią.

- To dopuszczalna praktyka w Kościele, stosowana w uzasadnionych przypadkach. Jest powszechna na przykład w szpitalach, gdy kapłan udziela chorym Komunii św. w salach, a nie podczas Mszy św. w szpitalnej kaplicy. Teraz mamy uzasadnione powody, żeby ją stosować, ponieważ w Eucharystii w kościele może uczestniczyć wąska liczba osób - wyjaśnia ks. dr Bartłomiej Pergoł.

- Jeśli przystępujemy do spowiedzi, powiedzmy od razu kapłanowi, że chcielibyśmy przyjąć Komunię św. Kiedy ją otrzymamy, nie zostawajmy w kościele, ale zróbmy miejsce innym, którzy też chcieliby przyjąć Ciało Pańskie. Możemy pomodlić się już w domu - dodaje.

Jeżeli z powodu pracy, kwarantanny, choroby lub obawy przed zakażeniem się koronawirusem nie możemy pójść do kościoła, Komunię św. możemy przyjąć na sposób duchowy (pod warunkiem, że jesteśmy w łasce uświęcającej).

 

***************************

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 

  • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

 

  • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

 

  • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

  • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

 

 

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

 

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński "Notitiae" 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.