Zmarł Ks. Biskup Bronisław Dembowski

Kuria Diecezjalna we Włocławku z żalem zawiadamia, że dnia 16 listopada 2019 r. około godziny 100 w nocy zmarł w szpitalu we Włocławku Biskup Senior Bronisław Jan Maria Dembowski.

Urodził się on 2 X 1927 r. w Komorowie, w powiecie Ostrów Mazowiecka. Przeżył w kapłaństwie 66 lat, w biskupstwie 27, a Diecezją Włocławską zarządzał przez 11 lat. Jako kapłan warszawski był przez 35 lat związany z duszpasterstwem przy kościele św. Marcina, gdzie skupiała się ówczesna opozycja antykomunistyczna. Był obserwatorem, delegowanym przez ówczesnego Prymasa Polski, obrad Okrągłego Stołu i działał w licznych organizacjach kościelnych. Szczególna więź łączyła go z duszpasterstwem niewidomych w Laskach pod Warszawą. Przez wiele lat wykładał filozofię na ATK w Warszawie i w Metropolitalnym Seminarium Warszawskim.

W dniu 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Bronisława Dembowskiego biskupem Włocławskim. Święcenia biskupie przyjął 20 kwietnia 1992 r. w katedrze włocławskiej.

informacyjny 108 męczenników II Wojny Światowej (1996), przewodniczył uroczystościom związanym z dziękczynieniem w diecezji za ich beatyfikację (1999) oraz uroczystościom jubileuszowym roku 2000. W tym samym roku 6 stycznia był głównym konsekratorem biskupa pomocniczego Diecezji Włocławskiej Stanisława Gębickiego. W 2003 r. przeszedł na emeryturę.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego Pasterza odbędą się we Włocławku. W piątek 22 listopada br. od godziny 1400 odbędzie się modlitewne czuwanie w Kurii Diecezjalnej. O godzinnie 1430 kondukt pogrzebowy wyruszy do katedry, gdzie o godzinie 1500 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego Pasterza.

Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę 23 listopada br w katedrze włocławskiej o godzinie 1100 gdzie po jej zakończeni trumna z ciałem zostanie złożona w krypcie Biskupów Włocławskich.

Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering prosi Kapłanów, aby wieczorem, w piątek 22 listopada br., we wszystkich kościołach diecezji była sprawowana Msza św. w intencji zmarłego Biskupa Seniora.