POŚWIĘCENIE SZKOŁY KATOLICKIEJ W TURKU

We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Patronki Szkoły Katolickiej w Turku odbyła się uroczysta akademia, podczas której Ks. Biskup Wiesław Mering dokonał poświęcenia przystosowanego na potrzeby szkoły domu katolickiego. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w intencji społeczności szkoły. Swoją obecnością ubogacili tę uroczystość: wspomniany wyżej - Ks. Biskup, kanclerz Kurii Włocławskiej - Ks. prał. dr Artur Niemira, Proboszczowie parafii w Turku: Ks. Kan. Mirosław Frankowski, ks. kan. Stanisław Nasiński, Wojewoda Wielkopolski - Pan Zbigniew Hoffman, Poseł na Sejm - Pan Ryszard Bartosik, Starosta Powiatu - Pan Dariusz Kałużny, Burmistrz Miasta Turku - Pan Jerzy Kurzawa, Komendant PSP w Turku - St. Kap. Piotr Pietrucha, Dyrektorzy szkół podstawowych w Turku, Siostry zakonne, dobroczyńcy szkoły, rodzice, nauczyciele oraz - najważniejsi na tej uroczystości - dzieci Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Turku.

Niewątpliwie - po części oficjalnej, przemowach gości, przedstawieniu patronki - najciekawszą i wzbudzającą największe emocje była część artystyczna wykonana przez dzieci.

Dziękujemy wwszystkim za udział w tej uroczystości a uczniom i nauczycielom - pod kierunkiem  Pani Dyrektor dziękujemy za piękne widowisko artystyczne.