KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TURKU - REKRUTACJA

         Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zgłosili chęć pracy w katolickiej szkole - przybyło Was, aż 58 !!!! Bóg zapłać ! za Wasze świadectwo wiary i zaangażowanie w to dzieło. Dziękujemy Kochanym Rodzicom/ Dziadkom, którzy z wielkiej miłości, wiary i zatroskaniu o swoje dzieci - zgłosili swą gotowość i już zapisali dziecko do tej właśnie szkoły - Cieszymy się, że już mamy UCZNIÓW! i możemy dalej działać powtarzając nieustannie: - „Modlimy się, aby przyszli do nas uczniowie, abyśmy mogli im usłużyć” AMEN
REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA KWIETNIA - ilość miejsc ograniczona
   http://katolickaszkolaturek.wixsite.com/nspj/start

 

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku  będzie szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Wychowanie i kształcenie w szkole będzie oparte na chrześcijańskim systemie wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Jezus Chrystus jest punktem odniesienia, najwyższym Autorytetem, inspiracją dla uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców.