PLAN KOLĘDY

Kolęda 2018 w par. NSPJ w Turku znajdziesz w załączniku KOMUNIKATÓW