Dzieci fatimskie

Owocem zakończonego roku duszpasterskiego jest grupa 30-u dzieci, które zobowiązują się do modlitwy różańcowej. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia pobłogosławione pzrez ks. Proboszcza otrzymały różańce oraz medaliki. Poświecenia różańców dokona Ks. Biskup 22 grudnia. Dziękujemy opiekunom: S. Maksymilianie oraz Ks. Janowi a takze rodzicom tych dzieci za piękną inicjatywę i pomoc w jej realizacji.