Nasi Duszpasterze

Obecnie w naszej parafii pracują następujący księża:

Proboszczem od 10 grudnia 2003 r. jest Ks. Marek Kasik 
Wikariuszami są:

 

2. Ks. Krzysztof Włodarczyk - od 2020 r.

3. Ks. Janusz Małecki - od 2020 r.

4.  Ks. Jan Tomczyk - od 2013 r.

 

Informacje o kapłanach, którzy pracowali w naszej Parafii można znaleźć w pracy Ks. Zbigniewa Michalaka "Kościelne dzieje Turku", Kalisz-Turek 2007, 284.